Chakramassage

Chakra’s zijn energiecentra in je lichaam, gerelateerd aan verschillende levensgebieden. Van je gevoel van veiligheid (eerste Muladhara chakra) tot je verbinding met het universele bewustzijn (zevende Sahasrara chakra). Door contact te maken met de zeven basischakra’s ontvang je informatie over wat er op energetisch niveau bij je speelt en wordt je energie (meer) uitgebalanceerd.

Het chakrasysteem is een wereldwijd verbreid concept, een filosofisch model uit India. Het model gaat ervan uit dat we zeven verschillende stadia van bewustzijn hebben. De zeven hoofdchakra’s symboliseren deze stadia. Chakra’s zijn centra van activiteit, van levenskracht. De levensenergie is nodig om de chakra’s te voeden. Fysiek gezien nemen chakra’s universele energie op en geven dit door aan de meridianen, het zenuwstelsel, de endocriene klieren en het bloed. Ieder chakra staat direct in verbinding met een endocriene klier. Deze klieren beïnvloeden het hele organisme. De chakra’s spelen een belangrijke rol in de wijze waarop mensen hun energie en levenskracht tot uitdrukking brengen.

De chakra’s stralen zowel naar voren als naar achteren uit ten opzichte van het lichaam. Ieder chakra correspondeert met een bepaalde geestelijke functie, een periode van leven, zintuig, kleur, geluid en symbolische vorm. De chakra’s zijn de ontvangers van alle energievibraties die het fysieke bereik te boven gaan. Ze verbinden je met de onbegrensde wereld van de fijnere energieën.